Albo terminal albo grzywna

Służba skarbowa ostrzegła firmy, że muszą zacząć korzystać z terminali do płatności kartą lub narażą się na wysokie grzywny.

W oświadczeniu departament ostrzegł, że osoby i firmy, które nie będą przestrzegać zasad, zostaną ukarane grzywną administracyjną w wysokości do 4000€

Podkreśla się, że przedsiębiorcy ujęci w zamówieniach są zobowiązani do informowania konsumentów o akceptacji kart i instrumentów płatniczych systemu kart płatniczych w sposób jasny i nienadający się na błędną interpretację, a informacja ta musi być wyraźnie wyeksponowana przy wejściu sklepu i przy wszystkich kasach

Departament podatkowy sugeruje, aby właściciele firm z pytaniami, skargami lub zażaleniami przesyłali je pocztą elektroniczną na adres complaints@tax.mof.gov.cy

Jeżeli więc spotkacie się z brakiem terminala w sklepie, barze czy innym punkcie usługowym – piszcie skargi!